تاييديه های اخذ شده
اخبار
تاييديه های اخذ شده شرکت فناوریهای پیشرفته حامد
  • تاييديه كيفيت عملكرد و خدمات از شهرداريهاي مختلف
  • تاييديه از بنياد ملي نخبگان براي دستگاههاي چند منظوره رنگ آميزي و خط کشي هوشمند
  • تاييديه از بنياد ملي نخبگان براي سيستم پمپاژ ايرلس هيبريدي و پاشش الکترونيوماتيکي
  • تاييديه از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي کشور براي دستگاههاي چند منظوره رنگ آميزي و خط کشي هوشمند
  • تاييديه از دانشگاه تبريز براي دستگاههاي چند منظوره رنگ آميزي و خط کشي هوشمند
گواهينامه ها و تاييديه ها
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
ورود به سایت


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟